Konkursi tingimused

Puuteraamatute ja -mängude konkurss 

NÄPUTÖÖGA NÄGIJAKS 

Toimumisaeg: jaanuar – 23. aprill 2021 

Märgake enda kõrval veidi teistsuguseid lapsi ja püüdke luua vahendeid, mis arvestaksid nendega! 

Üha enam tekib vajadus luua tooteid ja teenuseid, mis arvestaksid erinevate sihtgruppidega. Sellest lähtuvalt kutsub Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga ellu käsitööna puuteraamatute ja -mängude võistu valmistamise, mille tulemusel loodame leida põnevaid ja uudseid mängulisi esemeid vaegnägijate meelte arendamiseks. 

Üldeesmärk on taktiilsete raamatute ja mängude valmistamine nägemispuudega lastele, et luua neile nutikaid kasutajasõbralikke esemeid. Parimal juhul võiksid loodavad esemed sobida kasutamiseks nii väikestele kui suurtele, ka laiemale sihtgrupile. 

Valmistajate sihtgrupiks on õpilased (14+), üliõpilased, kunstiõpetajad, disainerid, käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, käsitöömeistrid ning kõik huvilised. Ootame konkursile nii rahvuslikust kui uusloomingulisest palangust inspireeritud töid. 

Tingimused

  • Autor või autorite meeskond võib konkursile esitada kuni kolm tööd/komplekti.
  • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
  • Materjalide eelistust ei ole, kuid teretulnud on taaskasutus.
  • Konkursitöö juurde kuulub eseme lugu: inspiratsiooniallikas (temaatikat võib otsida rahvakultuuri pärandist, rahvajuttudest, muinasjuttudest, muistenditest, pärimustest, mõistatustest, rahvakunsti esemetest, vanarahva elu-olust, rahvakalendrist, mütoloogiast, rahvausundist jms või kaasajast).
  • Töö külge kinnitada hindamiseks vajalik informatsioon: märgusõna, eseme lugu jms. Samuti märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, telefon, aadress, e-post ja nõusolek, milles lubate fotosid/videot oma tööst, autorile või konkursile viidates Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu, Tallinna Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi illustreerivates materjalides kasutada (näiteks eripedagoogika ja käsitöö valdkondade artiklites, veebilehtedel, sotsiaalmeedias jm).
  • Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 23. aprilliks 2021Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone valvelauda (11311 Tallinn, Räägu 49).
  • Hindamisel arvestame nii töö uudset ideed, nutikat teostust, teostuse kvaliteeti kui sihtgrupi eripäraga arvestamist (vt Juhised konkursile 2021).