TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

UUDISED

                                                 TÄNAME!                                                    Olümpiaadi aitasid meeldejäävamaks muuta toetajad:

Karnaluks OÜ

ja


12. aprillil 2019 korraldas Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi.

Eesmärgid: 

  • Toetada põhikooli õpilaste ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning keskkonnateadliku ja loova mõtteviisi väärtustamist.

  • Suunata õpilasi teabe kogumisele, sobivatele materjalide ja nende töötlemisviiside valikutele, originaalsete vaatenurkade leidmisele.

  • Innustada õpilasi uusi ideid kavandama ja neid esitlema ning nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.

  • Arendada õpilastes oskust seostada esemete disainiprotsessis funktsionaalsust ja esteetilisust, kultuuritraditsiooni ja keskkonnateadlikkust.

  • Selgitada välja ja tunnustada tehnoloogiavaldkonna õppeainete võimekamaid ainetundjaid.

  • Võrrelda tehnoloogiavaldkonna ainetes õppetöö tulemusi vabariiklikul tasandil.