TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

UUDISED

Tallinna Ülikooli Astra maja klaasboksides on avatud kuni
10. septembrini 2018 aasta käsitöö ja kodunduse õppekava
bakalaureusetööde

NÄITUS
NB!

Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone IV korruse galeriis
on 2019 aastani avatud stendinäitus

"Kunstilise kujundamise ja Stiiliõpetuse kursuste õppetöid läbi aegade"

Juhendaja: lektor Juta Piirlaid