Kaasav ELU 2020

Tallinna Ülikooli Teadlaste Foorumis ja Teabekeskuse galeriis 13.01.-20.08.2020

Näitus on suunatud õpetajatele, lastevanematele, disaineritele ja teistele huvilistele pakkudes inspiratsiooni, tutvustades erivajadustega arvestavate õppetööd toetavata vahendite loomise protsessi ja vajalikkuse ideed/ põhimõtteid ning valminud vahendeid (näituse koostamisel lähtuti eeskätt kasutajakeskse kaasava disaini rakendamisest).