KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD


Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi Loodusaine-te ja tehnoloogia didaktika akadeemilisel suunal tegeletakse vald-konna õpetajate koolitamise ja ainedidaktika arendamisega. 

Eriala õppetegevuse põhieesmärgiks on haritlaste ettevalmis-tamine, kes:

  • on loovad, innovaatilised, valmis panustama oma tead-misi ja oskusi nii huvitegevusse kui ka eriala arengusse;
  • tunnevad esemelise kultuuri, kodumajanduse ja töö-traditsioonide ajalugu nii maailma arengus kui eesti rahvuskultuuris, on võimelised neid säilitama ja kaas- aja töönõuetega kooskõlas arendama.