TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

2009 - Valge kepi päev Tallinna Heleni Koolis