INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Lugemisvara

Materjale lugemiseks, kaasa mõtlemiseks, edasi arendamiseks ...

 • Õigus, Gretel. Autismiga laste sensoorse arendamise võimalused tunnetustoas: magistritöö; juhendaja: Ene Varik; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond. Tallinn: Tallinna Ülikool,2010.
 • Kadastik, Jana; Mõttus, Mati; Artla, Tiia; Veisson, Marika. (2020). EVALUATING THE USER EXPERIENCE OF LEARNING TOOLS FOR PUPILS WITH PIMD. 7181−7190. DOI: 10.21125/iceri.2020.1537
 • Kadastik, Jana; Artla, Tiia. (2018). Creating Together! The Creation of Learning Tools for Students with Severe and Profound Intellectual and/or Multiple Disabilities. Rural Environment. Education. Personality. (REEP), 11: 11th International Scientific Conference; 11 th-12 th May 2018; Jelgava. Ed. Vija Dislere. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 269−280. DOI: 10.22616/REEP.2018.033.
 • Kadastik, Jana; Artla, Tiia; Schrepp, Martin. (2018). Your Experience is Important! The User Experience Questionnaire (UEQ) - Estonian Version. Rural Environment. Education. Personality. (REEP), 11: 11th International Scientific Conference; 11 th-12 th May 2018; Jelgava. Ed. Vija Dislere. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 281−287. DOI: 10.22616/REEP.2018.034.
 • Kadastik, Jana. (2015). Evaluating the user experience of learning tools, with a focus on pupils with PIMD: using the taxonomy of behavioral categories and expert assessments. In: Veisson, Marika; Liimets, Airi; Kansanen, Pertti; Krull, Edgar (Ed.). Tradition and Innovation in Education (113−134). . Frankfurt am Main: P. Lang. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft).
 • Kadastik, Jana. Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks : magistritöö; juhendaja: Kadi Lukanenok; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, eri- ja sotsiaalpedagoogika osa. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011.
 • Artla, Tiia. (2014). Implementing project-based learning in skill subjects. In: CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education (117−141). Tallinn: www.tlu.ee/CFMAE/CFMAE-Journal.html.
 • Artla, Tiia. (2011). Tekst ja pilt taktiilsetes raamatutes – kätega tunnetatav maailmapilt. In: Pilt ja Tekst: [ettekannete kogumik] = Picture & Text : rahvusvaheline konverents 08.-10. juuni 2011 (28−29). . Tallinn: Tallinna Ülikool.
 • Artla, Tiia. (2010). Erivajadustega lapse arengut toetavad taktiilsed raamatud rahvuskultuuri valdkonna projektipõhise õppena. In: Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: Lugemine on nauding : konverents 11. juuni 2010: Konverents " Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: Lugemine on nauding ", Tartu, 11.06.2011. (26). Tartu: Tartu Ülikool.
 • Artla, Tiia; Sarapuu, Sülvi; Talimaa, Reet (2009). A Tactile Book - an important part of culture. In: Typlo & Tactus Group (Ed.). Typhlo & Tactus Guide to Children´s Books with tactile illustration (199−225). . Dijon: Les Doigts Qui Révent.www.Ldqr.org
 • Koort, Liis. Taktiilne tekstiil - teraapiavahend tunnetushäiretega lastele: magistritöö; juhendaja: Mare Kelpman, konsultant: Hille Maas; Eesti Kunstiakadeemia, disaini teaduskond, tekstiilidisaini osakond. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010.
 • Žuljetta Hinto. (2014). Nägemispuudega väikelaste visuaalsed stiimulid; magistritöö; juhendaja Tiiu Tammemäe, , Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut. 
 • Soonvald, Kati. (2009). Vaegnägijate maastikulised ligipääsetavuse võimalused: magistritöö. Maastikuarhitektuuri eriala, Eesti Maaülikool.