INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Puutetundlik ekraan


PUUTETUNDLIKUL EKRAANIL esitlus Miro Board failina

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri II kursuselt 2021 aasta kevadel

"Näituseruum erivajadusega külastajale“

Juhendaja Johanna Jõekalda EKA Virtuaalreaalsuse Laborist.

Ülesandeks oli kavandada näituseruum, mis arvestaks erivajadusega külastaja kasutajakogemusega. Kursuse käigus õppisid tudengid mõistma kasutajakeskse disaini põhimõtteid ja looma kaasavat keskkonda, mis arvestaks erivajadustega kasutajate spetsiifikat.

Projektide välja arendamisel kasutati kasutajakogemuse mõistmiseks uudseid virtuaalreaalsuse tehnoloogiaid, mis aitavad mõista erivajadustega inimeste ruumikogemusi ja luua kaasavat keskkonda.

Kursuse eesmärgiks oli töötada välja ruumilahendus, mis arvestaks ka kõige tundlikumate ühiskonnagruppide kasutajakogemusega. Lähtuti põhimõttest, et ruum, mis on mugav neile on mugav ka kõikidele teistele kasutajatele.

Projektide väljatöötamisel said üliõpilased tehnilist tuge paralleelselt kulgevast „Digitaalsete tehnikate“ ainest (juhendaja Johanna Jõekalda). Oma nõuandeid kaasavast disainist käisid ainete raames jagamas Daniel Kotsjuba (ligipääsetavus), Kärt Ojavee (materiaalsus), Artur Staškevitš (näituselahendused) ja Paco Ulman (digitehnikad). Mõlemad ained viidi läbi koostöös Tallinna Ülikooli „Kaasava ELU“ projektiga (juhendajad Tiia Artla ja Jana Kadastik).