KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

Kangakudumise tehnoloogia 
TELGEDELE RAKENDAMINE

   

Õpiobjekt on valminud BeSt-programmi toel 2012 aastal.

Antud õpiobjekt on loodud Tallinna Ülikooli integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala üliõpilastele erialaaine "Kangakudumise tehnoloogia" õppematerjaliks, kuid on kasutatav ka eraldiseisvana. Õpiobjekt annab üliõpilastele võimaluse iseseisvalt teadmisi ja oskusi omandada. Õppematerjal toetab üliõpilaste auditoorset ja iseseisvat tööd.

Eesmärk:                                                                                                                            Luua eeldused kangastelgede käsitsemise oskuseks.

Sihtrühm:                                                                                                                          Üliõpilased, käsitööõpetajad, huviringijuhid, teemast huvituvad enesetäiendajad.

Õppematerjali läbinu:

  • Omab ülevaadet kangakudumisel kasutatavatest töövahenditest; 
  • Tunneb kangastelgede ehitust;
  • Omab teadmisi ja oskusi kanga rakendamiseks telgedele.    

Õpiobjekt koosneb:

  • Tekstipõhistest õppematerjalidest; 
  • Teemat illustreerivatest fotodest ja joonistest; 
  • Ristsõnadest.

Orienteeruv aeg materjali läbimiseks 6 akadeemilist tundi.                                                Praktiliste ülesannete sooritamiseks kuluv aeg sõltub õppuri kavandatud töö mahukusest.

Litsents Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported