INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Kanga kavandamineKudumi kavandamisel arvesta telgede laiusega.

Täpne planeerimine ning kavandamine kergendab lõpptulemi valmistamist. Märgi ja visanda mõtted kavandatavast paberile või sisesta-salvesta arvutisse, et head ideed ei ununeks. Mõtle iga tööetapp hoolikalt läbi ja kaalu kudumi erinevaid teostamise võimalusi! Abiks võid võtta alljärgneva:

Idee kudumist

Ese, mille teostan on ________________________________________________

Kootava eseme kasutajaks on  ________________________________________

Eseme kasutamise eesmärgiks on _____________________________________

Kudumistöö koosneb koest ja lõimest. Need võivad olla ühest ja samast või erinevatest materjalidest.

Otsusta eseme kasutamise eesmärgi põhjal, milliseid materjale kasutaksid.
Millistest materjalidest valmistad eseme? Miks valisid just need materjalid?


__________________________________________________________________

Kavandamisprotsessi etapid: 

1. Mõtle, millise toote valmistad.

- Kas on selleks sall, laudlina, vaip, rõivastuskangas, sisustustekstiil, või mõni muu väiksem ese?

2. Mõtle, milline on loodava eseme kasutamise eesmärk ning kes on kasutaja. 

3. Milliseid materjale kasutad kudumisel.

 • Milliseid nõudeid materjalile esitab eseme kasutamise eesmärk?(Kas ese peaks olema soojaandev, kergesti hooldatav jms).
 • Arvesta ka sellega, milliseid materjale eelistab eseme kasutaja.
 • Pea meeles, et kavandamisel peab arvestama ka koe- ja lõimematerjali omaduste ning jämedustega. Lõim ja kude võivad olla erinevatest   materjalidest. 

4. Planeeri eseme suurus.

 • Määra eseme pikkus ja laius.
 • Kavanda lõime tihedus, ehk mitu lõimelõnga on 1 cm-l kõrvuti. Seda saad proovida, kerides joonlaua ümber paari cm ulatuses väikeste vahedega lõimematerjali ja „kududes” nõela abil sinna vahele koematerjali. Seejärel saad otsustada, milliseks kujuneb lõime tihedus 1 cm-l. Kui lõime tihedus on määratud, siis arvuta lõimelõngade arv oma eseme kudumiseks (mitu lõimelõnga pead käärima eseme laiuselt üksteise kõrvale). 
 • Arvuta vajamineva lõime pikkus. Ära unusta seejuures vajalikku kulu narmasteks, kanga kokkutõmbumiseks, kanga sidumiseks teljele. 

5. Mõtle läbi kudumi värvilisus ja sidus:

 • - Pane tähele, et kudumi lõppilmet-värvi mõjutavad nii lõimelõngade kui ka koematerjali värvid.
 • Enne kui otsustad eseme värvi üle, uuri kuidas lõime ja koe värvid ja kuidas sidus mõjutavad tekstiili välimust.
 • Sidust ei pea sel etapil veel lõplikult määrama, vaid peaks kuduma  väikeseid tööproovikesi erinevate sidustega ja alles seejärel otsustama, milline neist sobiks just Sinu eseme teostamiseks.

Siduse all mõistetakse seda, kuidas koe- ja lõimelõngad on omavahel seotud, ehk kumb lõng on kumma lõnga all või peal ja kuidas lõngade järjestus vaheldub.

Vaata allolevatel piltidel olevaid siduseid ja mõtle, kuidas sidus ning lõime ja koe värvid mõjutavad kanga välimust!

Mõtle:

 • Millal kangas näib olevat ühevärviline?
 • Mis värvi tundub kangas olevat, kui lõim ja kude on eri värvi?

Põhisidused:

                     

 Labane sidus                                                                Toimne sidus 


Satäänsidus                                                                    Atlass-sidus

Mõtle veel ka:

 • Millisena kangas siis välja näeks, kui koelõng oleks lõimelõngast tunduvalt  jämedam?
 • Millised asjaolud võivad veel mõjutada kanga välimust?

 

Teljel kootud eseme kavandilehel esitatakse:

Idee lõppväljund kavandina formaadil A3.

Kavandil esitatava väljendamisele läheneda loominguliselt, ehk lubatud-soovitud on erinevad kujundusvõtted: arvutitöötlused, pabermaterjali erinevad töötlused (maalimine, joonistamine, trükkimine, fotod, erinavate pabermaterjalide kooskasutus, pabermaterjalide eritöötlused – kortsutamine, voltimine, voolimine, mitmesugune augustamine, käärilõiked jms).

Lisada kudumiseks kasutatavate materjalide näidised!                                         Soovil ja võimalusel ka tööproov.


Kavandi kirjaliku poole näide:

Autor: Tiia Artla

Eseme mõõdud:  27 x 31 cm, 4 tk

Sidus: risttoimne

Lisamaterjalid: pajuoksad või grillitikud

Lõimematerjal:

 300 g looduslikvalget Toika 6-salgulist kalalanka tex 30 x 6

Laius: 22 cm

Tihedus: 6 lõnga / cm

Suga: 60/1

Lõngamäär: 132 + 4 

Koematerjal: 30 g helerohelist, 30 g helesinist, 30 g beeži, 30g heledat antiikrohelist Toikka puuvillast poppanamaterjali.

Koe tihedus:

3 lõnga/ cm 

Kudumisjuhised

Tugevdada äärelõimed. Pajuoksad lõigata 26 cm pikkusteks ja asetada need korvi või kasti.  Valmistamise käik. Kanga kahanemised. Jne .....   Lisada võib vajalikke jooniseid (eseme suurustest, erinevatest osadest, töövõtetest), skeeme (näiteks kanga seadlus, lõikeskeem, mustriskeem) jms.

Viimistlemine:

 Kanga algus- ja lõpuotstes sõlmida narmad 3 lõnga kaupa ja kinnitada need hobusesabasõlmedega, lühendada narmad. Kanga otstesse töödelda 2,5 cm laiused kandid.

Hooldusjuhised:

Tekkinud toiduplekid eemaldada koheselt niiske lapiga, vajadusel loputada. Õrn käsipesu ilma leotamiseta, hõõrumiseta. Hoolikalt loputada ja kuivatada horisontaalsel tasapinnal.                                                                                                                               

Kavandamisest.pdf