KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

Ristsõnad ja algallikad

Ristsõnad

Algallikad
  • Kelpman, M. (1998). Kangakudumine. Tln: Koolibri

  • Lundell, L., Windesjö, E. (2005). Kangakudumine. Sinisukkk.
  • Mälksoo, L. (1976). Kangakudumine. Tln: Valgus.
  • Nagel, V. (1999). Kangakudumine. TLÜ Käsitöö lisaeriala lõputöö. Juhendaja T.Artla.
  • Pölkky-Pieskä, L. (1988). Poppanakirja. Käsityömalleja ohjeineen. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.
  • Pyysalo, H. (1975). Kankaankutojan työvälineoppi. Helsinki: Otava.
  • Silpala, E. (2002). Sidoksia kankaisiin. Vipupuilla, vetopuilla ja poimien. Opetushallitus.
  • Virtaala, K. (1983). Kutominen Toika-kangaspuilla. Tampere: Toijalan Kaidetehdas Ky.
  • Puranen, K. (2004). Kudottaan pöytäkangaispuilla.

  • Õppetööde näited on kujundanud-kavandanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilased kangakudumise õpingute käigus (juhendaja T.Artla).