KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

Algallikad

 • Barber, E. J. W. New Kingdom Egyptian Textiles: Embroidery vs. Weaving American Journal of Archaeology, Vol 86, No. 3. (Jul., 1982), pp. 442-445.
 • Barnden, B. (2003). Ristpistetehnikate entsüklopeedia. Tallinn: Sinisukk.
 • Barnden, B. (2004). Tikkimispistete piibel. Sinisukk.

 • Brown, P. (2003). Tikkimise entsüklopeedia. Sinisukk.

 • Eaton, J. (2006). Ristpistemotiivide piibel. Sinisukk.

 • Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult. (1957). Vastutav toimetaja H. Moora. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

 • Gunnars, P. 2006). Tikkimine ja pisted. Varrak.

 • Järvsoo, M. (2007). Ühe Hiiumaa vana tare taastamise lugu. Bakalaureusetöö, TLÜ. Juhendaja Tiia Artla.

 • Knight, L. (2008). Pistete piibel. Sinisukk.

 • Laanpere, L., Raidla, H. (1989). Tikkimine. Tallinn: Valgus.

 • Linnus, H. (1955). Tikand Eesti rahvakunstis I. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
 • Linnus, H. (1973). Tikand Eesti rahvakunstis II. Tallinn: Eesti Raamat.

 • Linnus, H. (1960). Tikkimine. Tallinn: Kunst.

 • Markeerimisvahendid [WWW].                                                                http://shop.kl24.ee/233/ (11.04.2011).

 • Minu käsitööd. Must tikand. Erinumber 2 / 2009. UAB Septyni menai.

 • Probert, I., Cope, P. (2005). Täiuslikud digifotod ühe klõpsuga.

 • Ristpisted nr 4 (7) / 2009 oktoober-detsember. UAB Septyni menai.

 • Soone, O. (1988). Tikime. Tallinn: Valgus.

 • Tallinna Ülikooli Tööõpetuse osakonna metoodiline fond – üliõpilastööd. Juhendajad Hilja Aavik, Tiia Artla, Liivia Kivilo, Juta Piirlaid.

 • Tikkimine. (2007). Varrak.

 • Viires, A., Vunder, E. 1998. Eesti rahvakultuur. Tallinn: Eesti Entsoklüpeediakirjastus

 • Vunder, E. (1992). Eesti rahvapärane taimornament tikandis. Tln: Kirjastus Kunst.

 • Webb, M. (2007). Tikkimispisted. Sinisukk.